บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส จัดอบรม DBSV TFEX Online Training ให้กับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป

01 Sep 2023

หัวข้อ "เทิร์นโปรติดอาวุธ ซื้อขาย Futures"
วิทยากร: คุณเอกพล เจริญประเสริฐกุล, CISA, CFP ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์
วันและเวลาอบรม: 16 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ 02 857 7932 ถึง 37

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส จัดอบรม DBSV TFEX Online Training ให้กับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป

สนใจลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/47L9Cpz