กลุ่ม KTIS โชว์กำไรสุทธิ 9 เดือนปี 66 โต 379%

01 Sep 2023

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชาย สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ร่วมให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุน โดยแจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่ม KTIS งวด 9 เดือนแรก ปี 2566 (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) มีรายได้รวม 15,948.1 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 4,599.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 40.5% และมีกำไรสุทธิ 1,510.2 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 1,194.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 378.9% พร้อมทั้งเปิดเผยสัดส่วนรายได้ของสายธุรกิจต่างๆ ดังนี้ สายธุรกิจน้ำตาลทรายมีสัดส่วนรายได้ 78.5% สายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล มีสัดส่วน 8.4% สายธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล มีสัดส่วน 5.5% สายธุรกิจผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษชานอ้อย มีสัดส่วน 2.0% และอื่นๆ อีก 5.6%

กลุ่ม KTIS โชว์กำไรสุทธิ 9 เดือนปี 66 โต 379%