สยามพิวรรธน์ คว้า 5 "ดาวแห่งความยั่งยืน" จาก ททท. ตอกย้ำผู้พัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่นระดับโลก

01 Sep 2023

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม  และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับประกาศนียบัตร "ดาวแห่งความยั่งยืน" สูงสุด  5 ดาวจากโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่นำหลักการด้านความยั่งยืนมาดำเนินธุรกิจ และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ตอกย้ำศักยภาพของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาโกลบอลเดสติเนชันที่ได้รับการยอมรับระดับโลก (Global Admiration)  พร้อมดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน รวมทั้งร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศไทยให้เป็น Sustainable Destination

สยามพิวรรธน์ คว้า 5 "ดาวแห่งความยั่งยืน" จาก ททท. ตอกย้ำผู้พัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่นระดับโลก

นางธนวรรณ อรรคลีพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดนักท่องเที่ยว บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกในโครงการ "ดาวแห่งความยั่งยืน" และได้รับการจัดอันดับสูงสุด 5  ดาว ซึ่งสยามพิวรรธน์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้ารายเดียวที่ได้รับเกียรติบัตรนี้  โดยผ่านการพิจารณาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals (STGs) จำนวน 12 STGs  และเป็นหลักเกณฑ์การประเมินตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism)

"ผลการจัดอันดับครั้งนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ ที่นำแนวคิดความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจในทุกโครงการมาอย่างยาวนาน ทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารโครงการแลนด์มาร์กระดับโลก ครองความเป็นหนึ่งในใจผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติ" นางธนวรรณกล่าว

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ซึ่งรวมทั้งธุรกิจศูนย์การประชุมและการแสดงระดับโลก รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และ ทรู ไอคอน ฮอลล์  ชั้น 7 ไอคอนสยาม เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจไทย สร้างการเติบโตในทุกพื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ มองธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผนึกกำลังกับหลากหลายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า ร้านค้าผู้เช่า พันธมิตรทางธุรกิจ

STAR เป็นโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA โดยจะมีเกณฑ์การมอบประกาศนียบัตร "ดาวแห่งความยั่งยืน" แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของ STGs ได้แก่ 3 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่านเป้าหมาย STG 13 STG 16 และ STG 17 รวมทั้งหมด 3 เป้าหมาย 4 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่านเป้าหมาย STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้อีก 6 STGs รวมทั้งหมด 9 เป้าหมาย และสูงสุด 5 ดาว สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านเป้าหมาย STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 9 STGs รวมทั้งหมด 12 เป้าหมายขึ้นไป โดยในรอบแรกนี้ มีผู้ประกอบการส่งเข้าร่วม 200 ราย และมีผู้ประกอบการผ่านการประเมินกว่า 80 ราย ซึ่งได้ประกาศ รายชื่อในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา  ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สยามพิวรรธน์ คว้า 5 "ดาวแห่งความยั่งยืน" จาก ททท. ตอกย้ำผู้พัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่นระดับโลก