ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว (ATTA)

04 Sep 2023

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษหัวข้อ "ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว" ในงาน "การประชุมสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) สมัยที่ 40 ครั้งที่ 5" โดยมี ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ   เอนก ศรีชีวะชาติ ไพรัตน์ ห่านศรีสุข  ทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ และ ขวัญเรือน เหลียวตระกูล ร่วมให้การต้อนรับ  ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว (ATTA)