เปิด งาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023

04 Sep 2023

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ร่วมกับ นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย และ ศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จัดพิธี เปิดงาน งาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023 หนึ่งเวทีที่สำคัญระดับภูมิภาคและเป็นโอกาสทองของไทยในอุตสาหกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียในงานเดียว จัดระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.66 ที่ ฮอลล์ 1-4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี มร. แร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน, นายมานิต ปานเอม, รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน, ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล มาร่วมเปิดงาน ณ ห้อง 110 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวานนี้

เปิด งาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023

เปิด งาน Thai Water Expo (THW) และ Water Forum 2023