เตรียมความพร้อม พร้อมรับเหตุทุกสถานการณ์ รพ.เอกชล ซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

04 Sep 2023

รพ.เอกชล ได้ซ้อมเหตุฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมการระงับเหตุเพลิงไหม้ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการทุกท่าน โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี และมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์

เตรียมความพร้อม พร้อมรับเหตุทุกสถานการณ์ รพ.เอกชล ซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องพักผู้ป่วย และได้มีการระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นไปได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และปลอดภัยตามลำดับขั้นตอน ซึ่งทำการตรวจสอบและคัดแยกระดับความรุนแรงของอาการของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ป่วยทุกท่านได้รับการช่วยเหลือ ดูแล อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เตรียมความพร้อม พร้อมรับเหตุทุกสถานการณ์ รพ.เอกชล ซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit