ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ครบรอบ 48 ปี มอบหนังสือเสริมปัญญา สร้างอนาคต

04 Sep 2023

"48 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ : เสริมปัญญา สร้างอนาคต"

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ครบรอบ 48 ปี มอบหนังสือเสริมปัญญา สร้างอนาคต

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม  "จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์  ครั้งที่ 15 : มหัศจรรย์วันหนังสือ" ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ได้มีพิธีเปิดงาน จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15 ขึ้น โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  สำหรับปีนี้ ตรงกับโอกาสครบรอบ 48 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แหล่งความรู้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดพิธีมอบหนังสือในโครงการ "48 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ : เสริมปัญญา สร้างอนาคต" ด้วยการมอบโอกาสทางการอ่านให้แก่น้องๆ จาก  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์  

"การอ่าน" เป็นรากฐานของการค้นคว้าหาความรู้ในทุกศาสตร์ และเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเปิดประตู   สู่โอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พบกับความมหัศจรรย์ของกิจกรรมทั้ง 10 วัน และกองทัพหนังสือดีราคาพิเศษ ในงาน "จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 15 : มหัศจรรย์วันหนังสือ" ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.  ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาฯ  (MRT สามย่าน)

สำหรับท่านที่สนใจส่งมอบหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ สามารถนำหนังสือมาส่งมอบได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2566

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ครบรอบ 48 ปี มอบหนังสือเสริมปัญญา สร้างอนาคต