ม.หอการค้าไทย นำคณะนักศึกษาเผยแพร่วัฒนธรรมไทย สู่ประเทศจีน

04 Sep 2023

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี และอาจารย์บัวผัน สุพรรณยศ ร่วมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล นำทีมนักศึกษาทุนสถาบันศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้าร่วมงานประชุมความร่วมมือไทย-อาเซียนด้านการศึกษา ประจำปี 2566 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันโดยภายในงานนักศึกษาทุนได้แสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนสุพรรณมัจฉา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนานาประเทศเป็นอย่างมากกิจกรรมวันที่ 27-31 สิงหาคม 2566

ม.หอการค้าไทย นำคณะนักศึกษาเผยแพร่วัฒนธรรมไทย สู่ประเทศจีน

ม.หอการค้าไทย นำคณะนักศึกษาเผยแพร่วัฒนธรรมไทย สู่ประเทศจีน