บางกอกแอร์เวย์ส และสิงคโปร์แอร์ไลน์ ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม (codeshare partnership) เริ่ม 4 กันยายน 2566

04 Sep 2023

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) และสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) ประกาศลงนามข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารของทั้งสองสายการบินในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

บางกอกแอร์เวย์ส และสิงคโปร์แอร์ไลน์ ประกาศความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วม (codeshare partnership) เริ่ม 4 กันยายน 2566

ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการเที่ยวบินร่วมดังกล่าว บางกอกแอร์เวย์สจะใช้รหัสเที่ยวบินร่วม (codeshare) บนเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ ระหว่างสิงคโปร์และ 5 เส้นทางบิน ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต แอดิเลด ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) และ โอ๊คแลนด์ (นิวซีแลนด์) ในขณะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ จะใช้รหัสเที่ยวบินร่วมบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สในเส้นทาง สิงคโปร์ - สมุย ภูเก็ต -สมุย กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ กรุงเทพฯ - สมุย กรุงเทพฯ - ภูเก็ต กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง (ลาว) กรุงเทพฯ - พนมเปญ และ กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ (กัมพูชา)

ทั้งนี้ ความร่วมมือด้านเที่ยวบินร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางบินให้กับบางกอกแอร์เวย์สและสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้ว ยังสามารถเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ผู้โดยสารของทั้งสายการบินอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้โดยสาร ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางบนรหัสสำรองที่นั่งเดียว และยังรวมไปถึงบริการ checked-through สัมภาระอีกด้วย

ผู้โดยสารที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ได้ที่ เว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 หรือ 02-2706699 (08.00 - 20.00น.) สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ที่เว็บไซต์ www.singaporeair.com หรือโทร +968-24531111