ร่วมยินดี DEK SITI SPU คว้ารางวัล ประกวดคลิปสั้น "อุ่นใจวัยเกษียณ" สำนักงานประกันสังคม

07 Sep 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม นักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม SPU ที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ" จากผลงาน "เรื่องกังวล อุ่นใจ Sayno ประกันสังคม Okay" ที่จัดโดย สำนักงานประกันสังคม จากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานมอบรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 33 ปี ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ร่วมยินดี DEK SITI SPU คว้ารางวัล ประกวดคลิปสั้น "อุ่นใจวัยเกษียณ" สำนักงานประกันสังคม

ร่วมยินดี DEK SITI SPU คว้ารางวัล ประกวดคลิปสั้น "อุ่นใจวัยเกษียณ" สำนักงานประกันสังคม