ศพช.ลำปาง ร่วมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 6 ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ในงาน CDDAY 2023 "วันพัฒนาชุมชน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

07 Sep 2023

นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมโครงการ จัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 6 ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ในงาน CDDAY 2023 "วันพัฒนาชุมชน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

ศพช.ลำปาง ร่วมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 6 ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ในงาน CDDAY 2023 "วันพัฒนาชุมชน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

โดยวันที่ 2 มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ จัดแสดง มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง 3 มาตรฐาน ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าเยี่ยมชมบูธดังกล่าว เพื่อสอบถามการดำเนินงาน แนะนำ และให้กำลังใจในการต่อยอดผลการดำเนินงานต่อไป จัดบูธแสดง ผลงานวิจัยงานพัฒนาชุมชน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ แปลง CLM ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และองค์ความรู้สู่นวัตกรรม ภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ และยาหม่องสมุนไพร โดย นักวิจัยชุมชนและเจ้าหน้าที่ ศพช.ลำปาง กิจกรรมประกวด CD KM Award1) CD Talk เรื่อง "บทเรียนความสำเร็จในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" 2) การเขียน Mind Mapping 3) Infographic4) ไมค์ทองคำ (สถาบันการพัฒนาชุมชน)5) ภาพถ่าย งานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12

ศพช.ลำปาง ร่วมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 6 ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ในงาน CDDAY 2023 "วันพัฒนาชุมชน" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566