โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - The Senizens Wellness Center

06 Sep 2023

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับวัยกลางคน คือ ช่วงอายุประมาณ 40-55 ปี ถึงอายุไม่มาก แต่เป็นวัยที่เกิดโรคเบาหวาน ความดันสูง ไขมันสูง และโรคหัวใจ ซึ่งโรคเหล่านี้นำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเสมอ อีกทั้งเป็นวัยที่เกิดโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกัน จึงต้องตรวจเลือดเพื่อประเมินความเข้มข้นเม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ไขมัน ดูแลเรื่องน้ำหนัก และประเมินสมรรถภาพหัวใจ ส่วนการคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง ควรตรวจมะเร็งปากมดลูก เต้านม ลำไส้ และในเพศชายควรตรวจมะเร็งลำไส้ ต่อมลูกหมาก เป็นต้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี - The Senizens Wellness Center

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลรับบริการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง เดอะ ซีนิเซ่นส์ ตึก2"The Senizens Wellness Center" เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 - 16.30 น.

สนใจติดต่อสอบถาม Call-Center 02-4120999 Ext. 111,333 และ 064-2496818