บางกอกแอร์เวย์ส คว้า "ดาวแห่งความยั่งยืน" ระดับ 5 ดาว จากททท. ตอกย้ำนโยบาย "สายการบินยั่งยืน"

06 Sep 2023

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย นางอาริญา ปราสาททองโอสถ (ซ้าย) กรรมการบริษัทฯ และประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศนียบัตร "ดาวแห่งความยั่งยืน" ระดับ 5 ดาว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร (ขวา) ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน หรือ "STAR :Sustainable Tourism Acceleration Rating" พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องจารุวัสตร์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

บางกอกแอร์เวย์ส คว้า "ดาวแห่งความยั่งยืน" ระดับ 5 ดาว จากททท. ตอกย้ำนโยบาย "สายการบินยั่งยืน"

ประกาศนียบัตร "ดาวแห่งความยั่งยืน" ระดับสูงสุด 5 ดาว ถือเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) ของททท.อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านหลากโครงการ อาทิ การเพิ่มการเข้าถึง-ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาดในภาคการท่องเที่ยว ผ่านโครงการศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกของฝ่ายสนามบิน การมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยว ผ่านโครงการการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น