EXIM BANK จัดโครงการ "ปันยิ้มคืนสุข" สนับสนุนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เพื่อนผู้พิการ

08 Sep 2023

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และนางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ในบูทร้านกาแฟ "ยิ้มสู้คาเฟ่" ดำเนินการโดยผู้บกพร่องทางการได้ยินภายใต้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งเปิดจำหน่ายสินค้าชา กาแฟ โกโก้ และขนมเบเกอรี่ ทุกวันพฤหัสบดี ภายในบริเวณโรงอาหาร EXIM BANK เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้โครงการ "ปันยิ้มคืนสุข" ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

EXIM BANK จัดโครงการ "ปันยิ้มคืนสุข" สนับสนุนการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เพื่อนผู้พิการ