ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว.. เราพร้อมดูแล 7 หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้กับผู้มีสิทธิประกันสังคมทั่วประเทศ

08 Sep 2023

โรงพยาบาลหัวเฉียว ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกโรงพยาบาล (มาตรา 33 และ 39)  ด้วยการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสามารถเข้ารับบริการรักษาได้ถึง 7 หัตถการ ได้แก่  การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ  การขยายหลอดเลือดหัวใจ  การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  การใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน  การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ  การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ  การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร  เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของประกันสังคม

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว.. เราพร้อมดูแล 7 หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้กับผู้มีสิทธิประกันสังคมทั่วประเทศ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  ให้การดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์สาขามัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด  อายุรแพทย์สาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ   ศัลยแพทย์หัวใจ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจ เภสัชกร นักโภชนบำบัด นักกายภาพบำบัด  พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย  

ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126