SUPER ประสบความสำเร็จ Synergy พันธมิตร AC ENERGY ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทดแทน รับเงินเฟสแรก 1,796.68 ล้านบาท

27 Jun 2023

SUPER ประสบความสำเร็จ Synergy พันธมิตร AC ENERGY ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทดแทน รับเงินเฟสแรก 1,796.68 ล้านบาท พร้อมลุยโปรเจคโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน เต็มสูบ

SUPER ประสบความสำเร็จ Synergy พันธมิตร AC ENERGY ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทดแทน รับเงินเฟสแรก 1,796.68 ล้านบาท

SUPER เฮ! พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทดแทน "AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. ( ACEV ) เข้าร่วมถือหุ้นธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม เฟสแรก 6 โครงการ กำลังการผลิต 286.72 เมกะวัตต์ รับเงินค่าหุ้นจำนวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า1,796.68 ล้านบาทใน 6 โครงการ กำลังการผลิต 286.72 เมกะวัตต์ จากมูลค่าทั้งหมด 165 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่า 5,812.78 ล้านบาท คาดส่วนที่เหลือทยอยเสร็จสิ้นปีนี้ ตามแผน Synergy ธุรกิจ ฟาก CEO "จอมทรัพย์ โลจายะ"ระบุพร้อมร่วมพัฒนาโปรเจคโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนเต็มสูบ หนุนผลงานโตแกร่ง

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี (SSE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประสบความสำเร็จในการมีพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม ในเฟสแรก จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิต 286.72 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นจำนวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,796.68 ล้านบาท และคาดว่าอีก 3 โครงการ กำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ จะทยอยดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีนี้ จากทั้งหมดรวม 9 โครงการ กำลังการผลิต836.72 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตาม ข้อตกลงที่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ( แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ) ในสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (Solar NT) ให้กับ AC ENERGY VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. (ACEV) มูลค่ารายการประมาณ 165 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,812.78 ล้านบาท ซึ่ง SUPER และ ACEV จะถือหุ้นร่วมกันในบริษัท ซึ่งดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามในสัดส่วนร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ

"การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ เป็นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) และยังเป็นการร่วมกันพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย) ในอนาคต หนุนผลงานโตก้าวกระโดดในอนาคต"นายจอมทรัพย์กล่าวในที่สุด

อนึ่ง ACEV เป็นบริษัทลงทุนในเครือของ AC ENERGY CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ AYALA GROUP ประเทศฟิลิปปินส์

SUPER ประสบความสำเร็จ Synergy พันธมิตร AC ENERGY ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทดแทน รับเงินเฟสแรก 1,796.68 ล้านบาท