กทม.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยถังดับเพลิงในชุมชน

26 Jun 2023

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดภายในโรงเรียนราชวินิต มัธยม รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยถังดับเพลิงของ กทม.ว่า ขณะนี้ สปภ.ได้สั่งการให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุกแห่งชะลอการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟทุกกรณีออกไปก่อน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว สปภ.จะได้ดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขณะเดียวกันจะได้จัดทำแนวทาง ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพถังดับเพลิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและรัดกุมมากขึ้น รวมถึงกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ที่ กทม.แจกจ่ายให้กับชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นคนละชนิดกับถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดระเบิดขึ้น

กทม.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยถังดับเพลิงในชุมชน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สปภ.อยู่ระหว่างการจัดหาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งให้กับสำนักงานเขตเพิ่มเติมอีกจำนวน 9,979 ถัง เพื่อนำไปติดตั้งภายในชุมชนแออัด โดยคุณลักษณะของถังดับเพลิงจะเหมือนกับการจัดซื้อครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2563 ซึ่งได้กำหนดให้ถังดับเพลิงมีความหนามากกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมีเซฟตี้วาล์ว เพื่อป้องกันการระเบิดของถังดับเพลิงไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนในชุมชนแออัดได้มีอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงไว้ใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ