สมาคมอัสสัมชัญจัดงานแสดงความยินดีแก่ 4 อัสสัมชนิกดีเด่นที่ได้รับพระราชทานรางวัล "รัตนราชสุดาสารสนเทศประจำปี 2565 " และ เครื่องอิสริยาภรณ์ จากรัฐบาลฝรั่งเศส

26 Jun 2023

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ และคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีแก่อัสสัมชนิกดีเด่น 4 ท่าน ที่ทำผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่ คุณพงศธร ทวีสิน อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 23331 รุ่น 92 ผู้มีบทบาททางด้านการวางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย และคุณศุภชัย เจียรวนนท์  อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 28953 รุ่น 100 ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยที่ได้รับพระราชทานรางวัล "รัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2565" ซึ่งเป็นรางวัลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

สมาคมอัสสัมชัญจัดงานแสดงความยินดีแก่ 4 อัสสัมชนิกดีเด่นที่ได้รับพระราชทานรางวัล "รัตนราชสุดาสารสนเทศประจำปี 2565 " และ เครื่องอิสริยาภรณ์ จากรัฐบาลฝรั่งเศส

คุณกัมพล  ตันสัจจา อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 19148 รุ่น 80 เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐบาลฝรั่งเศส ชั้นอัศวิน Knight rank of the order of the Agricultural Merit เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเป็นบุคคลผู้มีผลงานสร้างสรรค์     อันโดดเด่น ทางด้าน Agriculture หรือเกษตรกรรม จากผลงานการสร้างสวนนงนุช "สวนสวยที่สุด 1 ใน 10 ของโลก และ"สวนแห่งการเรียนรู้" ของเยาวชน"

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ อัสสัมชนิก อสช 21555 รุ่น 86 เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐบาลฝรั่งเศส ในฐานะผู้ที่มีบทบาทในวงการศึกษาและงานวิจัย เผยแพร่งานวิจัย ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมระหว่างประเทศและในฐานะอาจารย์และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานกิตติมศักดิ์ ชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก และมีประชาคมอัสสัมชัญเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

สมาคมอัสสัมชัญจัดงานแสดงความยินดีแก่ 4 อัสสัมชนิกดีเด่นที่ได้รับพระราชทานรางวัล "รัตนราชสุดาสารสนเทศประจำปี 2565 " และ เครื่องอิสริยาภรณ์ จากรัฐบาลฝรั่งเศส