ไปรษณีย์ไทย - กรมอุตุฯ นำ "บิ๊กดาต้า" ด้านพยากรณ์อากาศ เสริมจุดแข็งแผนงานขนส่ง สู่อินฟอร์เมชันโลจิสติกส์ สานเป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล

26 Jun 2023

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จับมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินความร่วมมือการนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเสริมประสิทธิภาพการขนส่งโดยมีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับภาคธุรกิจโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในมิติต่างๆอาทิ การวิเคราะห์สภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าต่อการนำจ่าย การจัดลำดับการทำงานของส่วนงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความสอดคล้องให้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทุกหน่วยงาน พร้อมขับเคลื่อนไปรษณีย์ไทยสู่การเป็น Information Logistics

ไปรษณีย์ไทย - กรมอุตุฯ นำ "บิ๊กดาต้า" ด้านพยากรณ์อากาศ เสริมจุดแข็งแผนงานขนส่ง สู่อินฟอร์เมชันโลจิสติกส์ สานเป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) มายกระดับการบริการ และเนื่องด้วยการเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ที่ต้องขนส่งสิ่งของ ด้วยเหตุนี้จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยล่าสุดได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งจะนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลสำคัญของงานด้านอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการวางแผนการขนส่งของไปรษณีย์ไทยอีกทั้งยังมีเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับภาคธุรกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความสอดคล้องให้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล จากทุกหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรง มีความจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความพร้อมทางเครื่องมือ ข้อมูล มาร่วมสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ ซึ่งแต่เดิมไปรษณีย์ไทยเป็นหน่วยงานที่มีการเก็บข้อมูลการทำงานไว้หลากหลายประเภทอยู่แล้วการมีข้อมูลที่ใหม่สำหรับองค์กรในครั้งนี้จะยิ่งช่วยให้เกิดการคาดการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น ทั้งด้านการจัดการระบบขนส่ง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบำรุงรักษา ฯลฯ พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น "Information Logistics" ที่สร้างมูลค่าจากระบบขนส่ง - ข้อมูลโลจิสติกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ภารกิจในด้านการคาดการณ์ สภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ และการให้บริการข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา จะช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา กับงานด้านการคมนาคมและการขนส่งของประเทศไทยโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่เริ่มต้นในวันนี้จะนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างไปรษณีย์ไทยกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post
ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel

ไปรษณีย์ไทย - กรมอุตุฯ นำ "บิ๊กดาต้า" ด้านพยากรณ์อากาศ เสริมจุดแข็งแผนงานขนส่ง สู่อินฟอร์เมชันโลจิสติกส์ สานเป้าหมายรัฐบาลดิจิทัล