สังคมแห่งการแบ่งปัน โครงการ "ปันกัน"

30 Jun 2023

บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ ร่วมมือกับ ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด นำทีมโดย คุณชัยรัตน์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณคริสเตียน ซุงค์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มโรงแรมมูว์  พนักงานจากศูนย์การค้าเอท ทองหล่อ ช้อปปิ้ง มอลล์ เอท ทองหล่อ เรสซิเด้นส์เซส และโรงแรมมูว์ แบงค์คอก ร่วมกันส่งมอบสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว และสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคที่ยังคงสภาพดี ผ่านโครงการปันของเหลือใช้ ให้ปันกัน เพื่อส่งต่อให้กับโครงการร้านปันกัน นำไปจัดจำหน่ายและนำเงินที่ระดมได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆ เยาวชนที่ขาดโอกาสใน มูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป  โดยมีคุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการร้านปันกัน ให้เกียรติมาเป็นผู้รับมอบ

สังคมแห่งการแบ่งปัน โครงการ "ปันกัน"

โครงการปันของเหลือใช้ ให้ปันกัน เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมโลก ของบริษัทฯ โดยการส่งมอบสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้กับผู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้ นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะภายในบ้านและออฟฟิศได้อีกทาง ตามแนวคิด 3 Rs. ในหัวข้อ Reuse การนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง แม้เราจะไม่ใช้เอง แต่เราส่งต่อให้กับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหล่านั้นได้อีกครั้งหนึ่ง