กทม.ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคแก้ไขซ่อมแซมกรณีรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟฟ้า - สายสื่อสารสี่แยกมไหสวรรย์

29 Jun 2023

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุสายสื่อสารและเสาไฟฟ้าหักบริเวณสี่แยกมไหสวรรย์ เขตธนบุรีว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.66 ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่เกี่ยวสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ทำให้เสาไฟฟ้าหัก จำนวน 3 ต้น เป็นเหตุให้ไฟฟ้าส่องสว่างดับ สายไฟและสายสื่อสารตกลงมากีดขวางการจราจรจำนวนมาก สนย.จึงได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานโอเปอเรเตอร์ต่าง ๆ ให้เข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน ปัจจุบันสี่แยกมไหสวรรย์สามารถเปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้ว อย่างไรก็ตาม สนย.ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อลดปัญหาการลักลอบพาดสายสื่อสารและแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบบริเวณสี่แยกต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นประจำหากมีสภาพไม่เรียบร้อยจะประสาน กฟน.และ กสทช.เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

กทม.ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคแก้ไขซ่อมแซมกรณีรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟฟ้า - สายสื่อสารสี่แยกมไหสวรรย์

กทม.ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคแก้ไขซ่อมแซมกรณีรถบรรทุกเกี่ยวสายไฟฟ้า - สายสื่อสารสี่แยกมไหสวรรย์
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit