พด.ชู พืชปุ๋ยสด และ พด.11 ไรโซเบียม สุดยอดปุ๋ยไนโตรเจนยุคปุ๋ยแพง ในพื้นที่อีสานตอนบน

29 Jun 2023

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.45 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยนางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะ รับฟังแผนงานการขับเคลื่อนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอนุรักษ์ดินและน้ำและพืชปรับปรุงบำรุงดิน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน โดยมีนายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาที่ ดินเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พด.ชู พืชปุ๋ยสด และ พด.11 ไรโซเบียม สุดยอดปุ๋ยไนโตรเจนยุคปุ๋ยแพง ในพื้นที่อีสานตอนบน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชปุ๋ยสดเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดิน และมี พด.11 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน เมื่อพืชปุ๋ยสดเจริญเติบโตเต็มที่จึงไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชหลักฤดูต่อไปได้เป็นอย่างดี

พด.ชู พืชปุ๋ยสด และ พด.11 ไรโซเบียม สุดยอดปุ๋ยไนโตรเจนยุคปุ๋ยแพง ในพื้นที่อีสานตอนบน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit