มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC จัดกิจกรรมหัวในหัวข้อ "ออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วย iPad"

29 Jun 2023

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมหัวในหัวข้อ "ออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วย iPad" โดยมีคุณณัฏฐ์ เต็งชาตะพันธุ์ ยูทูปเบอร์ชื่อดัง และเจ้าของช่อง Peanut Butter มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ การสร้างแรงบันดาลใจ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มี Workshop ให้น้องๆนักศึกษาทำ Vision Board พร้อมแชร์ และเทคนิคการใช้ iPad เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างมากมาย ณ โถงอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 https://youtube.com/@PeanutButterpn

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC จัดกิจกรรมหัวในหัวข้อ "ออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วย iPad"

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC จัดกิจกรรมหัวในหัวข้อ "ออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วย iPad"