ไทยประกันชีวิตมอบหมวกนิรภัย

29 Jun 2023

คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบหมวกนิรภัยสำหรับผู้เข้าอบรมใน "โครงการรณรงค์การทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 100% และการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%" จัดโดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ และประชาชน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจร โดยมีคุณชยุต อัครมหากิจ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทยประกันชีวิตมอบหมวกนิรภัย