เลอโนท เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

29 Jun 2023

มร.เอริค  ริมเบิ้ฟ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค และ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ เลอโนท ประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร คุณพีรพงศ์ หิรัญวิริยะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริหารทรัพยากร คุณสุปิยะ ตันศรีสวัสดิ์ ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดีและบริหารความยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ ที่ปรึกษาสำนักอธิการบดี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท ประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาแรกนอกประเทศฝรั่งเศส และสาขาเดียวในภูมิภาคเอเซีย ภายใต้การบริหารงานของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ จากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในหลักสูตรการประกอบอาหารคาว การทำขนมอบ และ การทำขนมปัง โดยมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว พร้อมนำเสนอจุดเด่นการเรียนรู้เน้นลงมือปฏิบัติจริงกับทีมผู้ฝึกสอนเชฟมืออาชีพจากฝรั่งเศส อาคารเรียนและอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ตั้งอยู่ ณ ริมทะเลสาบเมืองทองธานี

เลอโนท เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์