โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่ารักษ์โลก

14 Jun 2023

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว ได้จัดทำโครงการปลูกป่ารักษ์โลก ที่ศูนย์การเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลโคกหนองนา คลองหก เพื่อรณรงค์การปลูกป่าที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าและช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ พร้อมกับส่งเสริมความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่ารักษ์โลก

นายปิแอร์ อีฟ วู ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กล่าว "ทางโรงแรมฯ คอยมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และตอบแทนชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการเริ่มต้นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการศึกษา" ในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกับ พนักงานของโรงแรมฯ 25 คน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมโครงการฯ

ทางโรงแรมฯ  ได้ทำการปลูกต้นไม้จำนวน 60 ต้น พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดมูลเหล็ก และแจกจ่ายไอศกรีมให้แก่นักเรียน โดยทางโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะหล่อเลี้ยงและอุ้มชูศูนย์การเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนตำบลโคกหนองนา คลองหก และ ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ คือ ทำให้พนักงานมีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมกับผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จ. ปทุมธานี เสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรได้มีความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ และภาวะโลกร้อน และเพื่อฟื้นฟูและนำความยั่งยืนมาสู่ป่าไม้ ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงแรมฯ