บิ๊กซี ชวนน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ปีที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

21 Jun 2023

บิ๊กซี ชวนน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ปีที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาท

บิ๊กซี ชวนน้องๆ เยาวชน เข้าร่วมโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ปีที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย เชิญชวนน้องๆ เยาวชน อายุ ๖ - ๑๙ ปี ส่งคลิปวิดีโอ บรรเลงดนตรีไทย ร่วมการแข่งขันการแสดงดนตรีไทย ปี ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๒๔๐,๐๐๐บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน ปี ๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยในด้านดนตรีไทย ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนไทย มีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๒๔๐,๐๐๐บาท ส่งผลงานรอบคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น ๒ รายการ ๒ รุ่น คือ

  • รายการเดี่ยว รุ่น Intermediate อายุระหว่าง ๖ - ๑๒ ปี และ รุ่น Senior อายุระหว่าง ๑๓ - ๑๙ ปี แบ่งการแข่งขันเป็น ๔ ประเภทเครื่องดนตรี ได้แก่ เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า โดยอนุญาตให้มีเครื่องประกอบจังหวะไทยได้ ๑ ท่าน
  • รายการคู่ รุ่น Intermediate อายุระหว่าง ๖ - ๑๒ ปี และ รุ่น Senior อายุระหว่าง ๑๓ - ๑๙ ปี
    (ผู้ประกวดสามารถเลือกเครื่องดนตรีไทยประเภทใดก็ได้ มาบรรเลงจับคู่กันโดยไม่จำกัดประเภทเครื่องดนตรี)

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถสมัครและส่งคลิปการบรรเลงดนตรีไทย เพลงไทยอิสระเพลงใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน ๔ นาที ผ่านช่องทางออนไลน์ (QR code) อัพโหลดคลิปการบรรเลงดนตรีไทยผ่าน Youtube หรือ Google Drive

รอบคัดเลือก: ผู้เข้าแข่งขัน ส่งคลิปการบรรเลงดนตรีไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

รอบชิงชนะเลิศ: คัดเลือกผู้ที่ผ่านการแข่งขันจากทั่วประเทศโดยพิจารณาให้สอดคล้องจากเครื่องดนตรีทั้งรายการเดี่ยว และ รายการคู่

รางวัลถ้วยพระราชทาน : ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวม ๔ รางวัล ได้แก่

  1. ถ้วยพระราชทาน ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุระหว่าง ๖ - ๑๒ ปี
  2. ถ้วยพระราชทาน ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๙ ปี
  3. ถ้วยพระราชทาน ประเภทคู่ รุ่นอายุระหว่าง ๖ - ๑๒ ปี
  4. ถ้วยพระราชทาน ประเภทคู่ รุ่นอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๙ ปี

รางวัลชนะเลิศรายการเดี่ยว ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมได้บันทึกผลงานบรรเลงเพื่อเปิดภายในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ (ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการเดี่ยว ทุกประเภท จะต้องเข้าแข่งชิงถ้วยพระราชทานฯ ทั้ง ๒ รุ่นอายุ)

รางวัลชนะเลิศรายการคู่ ได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท ได้บันทึกผลงานบรรเลงเพื่อเปิดภายในบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รายการเดี่ยว แบ่งรางวัลเป็น ๒ รุ่นอายุ ตามการแข่งขัน ๔ ประเภท เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท

รายการคู่แบ่งรางวัลเป็น ๒ รุ่นอายุ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รายการเดี่ยว แบ่งรางวัลเป็น ๒ รุ่นอายุ ตามการแข่งขัน ๔ ประเภท เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท

รายการคู่ แบ่งรางวัลเป็น ๒ รุ่นอายุ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BigCmusiccompetition