ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญ บจ. รับฟังแนวทางและส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทย

20 Jun 2023

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงานสัมมนา "Facilitating the Growth of Thailand's Carbon Market" ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Pedro Zwahlen เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงโครงการคาร์บอนเครดิตและความยั่งยืนที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ และ Klik Foundation จัดทำขึ้นในประเทศไทย ร่วมด้วยผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ข้อมูลการส่งเสริมความยั่งยืน และการจัดทำคู่มือการใช้สัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองและใบรับรองเครดิตพลังงานหมุนเวียนสำหรับ บจ. โดยมีผู้บริหาร บจ. และภาคธุรกิจ ร่วมรับฟังกว่า 400 ราย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญ บจ. รับฟังแนวทางและส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญ บจ. รับฟังแนวทางและส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทย