ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ผนึกกำลังลูกค้าคนสำคัญร่วมสานต่อพันธกิจ We Promise เก็บขยะริมหาดเพื่อโลกที่สะอาดขึ้น ในกิจกรรม WP Energy Walk Rally ครั้งที่ 7

20 Jun 2023

ปัญหาขยะทะเล เป็นหนึ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วง ในหนึ่งปี ขยะจากทุกประเทศทั่วโลกถูกแปรรูป ทำลาย และนำไปรีไซเคิล แต่ก็ยังมีขยะอีกจำนวนมหาศาลที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง สัตว์น้ำ และธรรมชาติใต้ทะเลพอสมควรเช่นกัน

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ผนึกกำลังลูกค้าคนสำคัญร่วมสานต่อพันธกิจ We Promise เก็บขยะริมหาดเพื่อโลกที่สะอาดขึ้น ในกิจกรรม WP Energy Walk Rally ครั้งที่ 7

คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวิลด์แก๊ส" กล่าวว่า "สำหรับกิจกรรม "WP Energy Walk Rally เพื่อสังคม" เป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ และลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้มีโอกาสส่งต่อพลังแห่งการทำความดีให้กับสังคมร่วมกันเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นไปตาม พันธกิจ We Promise ให้คำมั่นสัญญาที่จะเคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยในทุกระดับในการส่งมอบพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ควบคู่กับการดูแลโลก และสังคม โดยในปีที่ 7 นี้ เราตระหนักถึงปัญหาระบบนิเวศทางทะเลที่เสื่อมถอย จาก Climate Change ประกอบกับปัญหาขยะในทะเลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด จึงได้ประสานความร่วมมือกับ "Amara Watersport" ผู้ให้บริการกิจกรรมทางน้ำ และโรงเรียนสอนกีฬาทางน้ำผู้มีแนวคิดในการปลูกฝังการอนุรักษ์ทะเลให้กับชุมชน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะให้กับบุคลากรและลูกค้าของเรา โดยมีคุณอมรา วิจิตรหงษ์ อดีตนักกีฬา วินด์เซิร์ฟทีมชาติไทยมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และนำกิจกรรมกิจกรรม พายซับบอร์ดเก็บขยะในทะเล โดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เราได้นำขวดแก้ว 1 กก., ขวดพลาสติก 1 กก., ฝาขวด 1 กก., เชือก 9 กก., ขยะอื่น ๆ 30.4 กก. รวมน้ำหนักทั้งหมดที่เก็บได้คือ 42.4 กก.ใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ พร้อมเรียนรู้ในการ Up Cycling ขยะขวดพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นจานรองแก้ว "ตุ๊กตาน้องเติมสุข" ที่สามารถเพิ่มมูลค่าใช้เป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติกบนโลกของเรา"

ด้านคุณอมรา วิจิตรหงษ์ อดีตนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทยและเจ้าของกิจการ "Amara Watersport" กล่าวว่า "อีกหนึ่งความตั้งใจของ Amara Watersport คือการปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป จากความตระหนักถึงปัญหาระบบนิเวศในด้านต่าง ๆ เช่น สัตว์ทะเลตายเป็นจำนวนมาก ขยะพลาสติกลอยกลางทะเลมากขึ้น ฯลฯ เราอยากให้ทะเลและพื้นที่ชายหาดกลับมาสวยเหมือนเมื่อก่อน การปลูกจิตสำนึกให้คนเข้าใจเรื่องขยะจึงสำคัญ โดยคาดหวังว่ากิจกรรมที่ได้ร่วมกับดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในส่วนเล็ก ๆ ที่กระตุ้นให้คนไทยใส่ใจเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมถอยจากขยะมากขึ้น"

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ผนึกกำลังลูกค้าคนสำคัญร่วมสานต่อพันธกิจ We Promise เก็บขยะริมหาดเพื่อโลกที่สะอาดขึ้น ในกิจกรรม WP Energy Walk Rally ครั้งที่ 7