ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 4 หลักทรัพย์ใหม่ DRx อ้างอิงหุ้น Alphabet, Microsoft, Nvidia และ DR อ้างอิงหุ้น Baidu เริ่มซื้อขาย 21 มิ.ย. นี้

20 Jun 2023

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 4 หลักทรัพย์ใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนไทยเข้าถึงหุ้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ระดับโลกที่มีการเติบโตสูง โดยมี 3 DRx อ้างอิงหุ้นบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (MSFT80X) บริษัท อัลฟาเบท อิงค์ (GOOG80X) และบริษัท เอ็นวิเดีย คอร์ปอเรชั่น (NVDA80X) และ DR อ้างอิงหุ้นบริษัท ไป่ตู้ อิงค์ (BIDU80) ออกโดยธนาคารกรุงไทย เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 มิ.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ DR เข้าจดทะเบียน 4 หลักทรัพย์โดยเป็น DRx 3 หลักทรัพย์ และ DR 1 หลักทรัพย์ โดยในส่วนของ DRx นั้นจะอ้างอิงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq สหรัฐอเมริกา ทั้งหมด ได้แก่ บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (MSFT80X) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาซอฟท์แวร์รายใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์เป็นรู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้แก่ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ และโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ โดยบริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ChatGPT ซึ่งเป็น AI Chatbot ชื่อดังที่ถูกนำมาต่อยอดธุรกิจอย่างกว้างขวาง บริษัท อัลฟาเบท อิงค์ (GOOG80X) เป็นบริษัทแม่ของ Google ซึ่งเป็น search engine ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยล่าสุดบริษัทเปิดตัว AI Chatbot ที่ชื่อว่า "Bard" และ บริษัท เอ็นวิเดีย คอร์ปอเรชั่น (NVDA80X) ผู้นำตลาด GPU หรือการ์ดจอในธุรกิจเกม ที่ขยายธุรกิจไปสู่ยานยนต์และ AI รวมถึง GPU ที่ใช้ประมวลผลของ ChatGPT และ AI ของผู้ให้บริการรายอื่น

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังรับจดทะเบียน DR ที่อ้างอิงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ไป่ตู้ อิงค์ (BIDU80) ผู้ให้บริการ search engine รายใหญ่ที่สุดของจีน มีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น Baidu App, Baidu Wiki, Baidu Map, Baidu Feed, iQIYI และ ERNIE Bot เป็นบริษัทระดับโลกที่มีการลงทุนและการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI

ทั้งนี้ DRx และ DR ทั้ง 4 หลักทรัพย์ และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นี้เป็นต้นไป

DR เป็นตราสารที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี ด้วยเงินบาท โดย DR จะเปิดซื้อขายแบบต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วน DRx เปิดซื้อขายตามเวลาทำการของหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดต่างประเทศ ซึ่ง 3 DRx ใหม่ที่อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ เปิดซื้อขายเวลา 20.00-04.00 น. (T+1) ตามเวลาไทย และผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องครบ 1 หน่วย DRx (เริ่มต้นที่ 0.0001 หน่วย) หรือซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล DRx และ DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.krungthai.com หรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ DRx และ DR ได้ที่ www.setinvestnow.com