สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ยกระดับความเป็นมืออาชีพนักประกันภัย

19 Jun 2023

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ซึ่งเป็นหลักสูตรการยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการอบรม จำนวน 25 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2566 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมหลักสูตร "Insurance Professionalism & Self-Empowering Program" ยกระดับความเป็นมืออาชีพนักประกันภัย