โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี ๒๕๖๖ #เราไม่อยากให้โลกป่วย

23 Jun 2023

นพ.อุดม ลีลาทวีวุฒิ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  เป็นตัวแทนรับรางวัล ระดับทอง (Gold) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) จาก รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  มอบให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล สำนักงาน ที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ  เมื่อวันที่ ๒o มิถุนายน  ๒๕๖๖ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี ๒๕๖๖ #เราไม่อยากให้โลกป่วย

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยการริเริ่มปลูกฝังให้กับคนในองค์กร และก้าวออกไปสู่ชุมชนภายนอก โดยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในโรงพยาบาล สร้างคุณค่า ลดการใช้พลังงาน และจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม

โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี ๒๕๖๖ #เราไม่อยากให้โลกป่วย