GPSC ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมและสั่งการอัจฉริยะ จ.ระยอง

22 Jun 2023

นางศิโรบล บุญถาวร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.. ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนที่เข้าร่วมในการสัมมนา PTT Group Analyst Site Visit ประจำปี 2023 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุม และสั่งการอัจฉริยะ หรือ Control Command Center (CCC) ของ GPSC ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง โดยภายในศูนย์ฯ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการแสดงผลการผลิตของโรงไฟฟ้าทุกแห่งได้แบบ Real-time รวมทั้งให้ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างการผลิตจริงและเป้าหมายการผลิต สามารถ synergy ต้นทุนการผลิตโดยเลือกผลิตจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการผลิต และการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการจัดส่งไฟฟ้าให้กับลูกค้า

GPSC ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมและสั่งการอัจฉริยะ จ.ระยอง