สจล.สถาปัตย์ลาดกระบัง จัดงานนิทรรศการ "AAD Thesis Expo 2023" ณ The Street รัชดาฯ 10 - 12 มิ.ย. นี้

06 Jun 2023

เปิดโลกดีไซน์สถาปัตย์ในกระแสความเปลี่ยนแปลง...สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ผู้นำนวัตกรรมการออกแบบแห่งอนาคต บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อคุณภาพชีวิตมนุษย์อย่างยั่งยืน ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. กำหนดจัดงาน "AAD Thesis Expo 2023" ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 - 22.00 น. ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์กว่า 400 ชิ้น ของนักศึกษาปีสุดท้าย จากทุกภาควิชา พร้อมเปิดเวทีทอล์คและกิจกรรมพิเศษตลอดงาน ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า The Street ถนนรัชดาฯ (ใกล้แยกเทียมร่วมมิตร)

สจล.สถาปัตย์ลาดกระบัง จัดงานนิทรรศการ "AAD Thesis Expo 2023" ณ The Street รัชดาฯ 10 - 12 มิ.ย. นี้

ตื่นตาเร้าใจกับการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และศิลปนิพนธ์ จากทั้ง 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ภาควิชานิเทศศิลป์ และภาควิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต พบกับนักศึกษาสถาปัตย์ลาดกระบังในหลากหลายกลุ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะสะท้อนตัวตนและมุมมองในแบบของสถาปนิกผ่านผลงานดีไซน์ของคนรุ่นใหม่ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวฬุเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง), รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์ส่งเสริมและส่งออกปลากัดไทย, โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ำปราณ, สถาบันส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ศิลปะดิจิทัล เป็นต้น

ใครที่ชอบงานดีไซน์ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน งานนี้ชาว Monster Int หรือ ชาวสถาปัตย์ภายใน จัดเต็มหลากหลายดีไซน์โครงการ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย รีสอร์ท โรงแรมหรู คอมมูนิตี้ หรือศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้ได้รับชม

ผู้สนใจเข้าชมงานได้ฟรี วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 5 The Street ถนนรัชดาฯ (ใกล้แยกเทียมร่วมมิตร ตรงข้ามตึก CW Tower) หรือ อัปเดตข้อมูลได้ที่เพจ Facebook : https://www.facebook.com/hashtag/aadthesisexpo