กทม.เร่งงานก่อสร้างถนน-ทางเท้าบริเวณรัชดา-ท่าพระให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย.นี้

06 Jun 2023

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อวิจารณ์โครงการก่อสร้างบริเวณรัชดา-ท่าพระล่าช้า และผิวจราจรในอุโมงค์ทางลอดท่าพระเริ่มเป็นลอนคลื่น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้สัญจรว่า ภายหลังเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดท่าพระเมื่อวันที่ 1 ก.ย.65 กทม.ได้เร่งรัดงานก่อสร้างส่วนที่เหลือ ประกอบด้วย งานถนนและทางเท้าระดับรอบด้านบนทางลอดมาตลอด โดยงานก่อสร้างถนน เป็นการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ กทม. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการประปานครหลวง (กปน.) ส่วนสาเหตุหลักที่งานล่าช้าเนื่องจากต้องรอให้การก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ซึ่งมีจำนวนมากให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถก่อสร้างถนนต่อได้

กทม.เร่งงานก่อสร้างถนน-ทางเท้าบริเวณรัชดา-ท่าพระให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย.นี้

สำหรับความคืบหน้างานถนนขณะนี้ดำเนินการได้ความยาว 2,300 เมตร จาก 3,000 เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ส่วนทางเท้าดำเนินการได้ความยาว 1,600 เมตร จาก 2,600 เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ทั้งนี้ กทม.ได้เร่งรัดงานถนนและทางเท้าส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มิ.ย.66 ส่วนผิวทางลอดที่มีลักษณะไม่เรียบเป็นคลื่น สนย.ได้ตรวจสอบและเตรียมการแก้ไขแล้ว โดยจะดำเนินการภายหลังการคืนพื้นที่ผิวจราจรระดับราบแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการจราจร

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit