กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา SPU จิตอาสา "ปันรัก ปันรอยยิ้ม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา"

09 Jun 2023

ในโอกาสครบรอบ 53 ปี SPU  กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานภายในสังกัด อาทิ สำนักงานวิชาการ ,สำนักงานทะเบียน ,สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ,ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ,ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ,สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และสำนักการจัดการศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "ปันรัก ปันรอยยิ้ม" ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค แก่น้องๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมี นางสาวเกษร ประกอบรัก หัวหน้าครูฝ่ายปกครอง มูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา SPU จิตอาสา "ปันรัก ปันรอยยิ้ม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา"