เอสวีแอล กรุ๊ป เดินหน้าสร้างคนรุ่นใหม่ ฝึกจริง เรียนรู้จริง หลักสูตร "สาขาเทคนิคซ่อมบำรุง" ให้ นศ.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

09 Jun 2023

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด กลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในการเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับทีมงานของบริษัทฯ หลักสูตร "สาขาเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก" โดยเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เพื่อให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง จากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะความสามารถ ในการเตรียมความพร้อมไปประกอบอาชีพต่อไป ณ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

เอสวีแอล กรุ๊ป เดินหน้าสร้างคนรุ่นใหม่ ฝึกจริง เรียนรู้จริง หลักสูตร "สาขาเทคนิคซ่อมบำรุง" ให้ นศ.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน