ม.หอการค้าไทย จับมือ อำพลฟูดส์ เปิดหลักสูตร FoodWorks ทางลัดสู่ความสำเร็จยกระดับ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่พร้อมเติบโต

08 Jun 2023

คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและการบริการระดับอาเซียน ร่วมกับ กลุ่มอำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลกกว่า 4 ทศวรรษ จัดทำหลักสูตรยกระดับ SMEs ที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ใช้ชื่อหลักสูตรว่า "FoodWorks"

ม.หอการค้าไทย จับมือ อำพลฟูดส์ เปิดหลักสูตร FoodWorks ทางลัดสู่ความสำเร็จยกระดับ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่พร้อมเติบโต

โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะที่จำเป็นต่อการแข่งขันในตลาดของ SMEs ไทย เพิ่มโอกาสส่งมอบสินค้าที่ตอบโจทย์ และได้มาตรฐาน ต่อยอดสู่การส่งออกสินค้าไปยังตลาดประเทศ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เข้มข้นจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์จากตัวจริงในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของไทย อีกทั้งได้รับข้อมูลจากเครือข่ายที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจสำหรับ SMEs อาทิ เครือข่ายด้านการเงิน เครือข่ายด้านนวัตกรรม และอีกมากมาย โดยหัวใจสำคัญของหลักสูตร FoodWorks คือการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมภายใต้หลักสูตรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เพื่อลุ้นโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าแนวหน้า ต่อยอดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ผู้อำนวยการหลักสูตร FoodWorks เปิดเผยว่า " FoodWorks เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรจะมุ่งให้ผู้ประกอบการที่เข้าอบรม มีความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและมีทักษะที่สูงขึ้น สามารถบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามมาตรฐาน พัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยหลักสูตรจะผสมผสานทั้งหลักการที่จำเป็น ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งหลักสูตรจะมีกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบที่เข้าอบรม ด้วยเครือข่ายของ FoodWorks "

รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ที่ปรึกษาหลักสูตร FoodWorks เสริมว่า " FoodWorks จะรวบรวมเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ SMEs มาถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านเงินทุน ประสบการณ์จากองค์เอกชนในธุรกิจอาหาร มาตรฐานสินค้ารวมถึงหลักการดำเนินธุรกิจตามกรอบ BCG ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ "

หลักสูตร "FoodWorks" จะเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จของวงการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย มีเป้าหมายในการผลักดัน SMEs ให้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยความรู้ใหม่ล่าสุดจากคณาจารย์อาทิ Food Entrepreneur 24 ขั้นตอน หรือ MIT 24 Step ,การสร้าง Storytelling ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ,การสร้างสินค้านวัตกรรม ,มาตรฐานด้านอาหารของ SMEs ,การสื่อสารแบรนด์สำหรับธุรกิจอาหาร ,เทคนิคการนำเสนอเพื่อหาทุน และอีกมากมาย การันตีความเข้มข้นของเนื้อหาตลอด 4 สัปดาห์ เสริมด้วยผู้มีประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจอาหาร และการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเครือข่ายความร่วมมือครบครัน ที่สร้างความสำเร็จให้แก่สินค้าอาหารมาแล้วมากมาย

ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มอำพลฟูดส์ กล่าวว่า " SMEs ด้านอาหารถือเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ วันนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก การทดลองผิดทดลองถูกจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น อีกทั้งเสียเวลาอย่างมาก ดังนั้นหลักสูตร FoodWorks นอกจากจะให้ความรู้ ยังมีการแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลาย ๆ หน่วยงานว่ากว่าจะมาถึงวันนี้พวกเขาผ่านอะไรมาบ้าง จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของผู้ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันได้ ทั้งนี้ อำพลฟูดส์ในฐานะผู้สนับสนุนหลักสูตร FoodWorks ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ SMEs สามารถเติบโตขึ้นได้ "

คุณศาสตร์ณุพล วิเชียรกัลยารัตน์ ตัวแทน SMEs ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว กล่าวว่า " สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือเครือข่าย และองค์ความรู้ FoodWorks จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทั้ง 2 สิ่งนี้ จึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อน ๆ SMEs ผู้ที่ประกอบธุรกิจสายอาหาร หรือผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจให้เข้าร่วมอบรมกับ FoodWorks ใช้เพียง 4 สัปดาห์ เนื้อหาของหลักสูตรจะลัดสู่ความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของท่าน "

ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.foodworks.biz ,Facebook : FoodWorksCourse หรือ โทร 090-197-4821

ม.หอการค้าไทย จับมือ อำพลฟูดส์ เปิดหลักสูตร FoodWorks ทางลัดสู่ความสำเร็จยกระดับ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่พร้อมเติบโต