กองทรัสต์ WHAIR ประกาศจ่ายผลตอบแทน 0.1369 บาท/หน่วย 22 มิ.ย.นี้

13 Jun 2023

นางสาวจารุชา สติมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ นำเสนอข้อมูลกองทรัสต์ WHAIR ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 กองทรัสต์ WHAIR มีรายได้รวมอยู่ที่ 215.55 ล้านบาท และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 143.16 ล้านบาท โดยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 13,180 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.1369 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้

กองทรัสต์ WHAIR ประกาศจ่ายผลตอบแทน 0.1369 บาท/หน่วย 22 มิ.ย.นี้