OCEAN LIFE ไทยสมุทร นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต "โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย "ครั้งที่ 2"

12 Jun 2023

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต นำโดยคุณพรไทย ผ่องใสฤทธิรงค์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา และคุณมาลินีย์ อินอารีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ใน "โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย" ทั้งนี้เพื่อเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เครือข่ายสมาชิกผู้ประกอบการ หอการค้าไทย ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม CSR ทำความดีเพื่อสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล และ เป็นโลหิตสำรองยามขาดแคลน เพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag รองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับพนักงานและสมาชิกหอการค้าไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต "โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย "ครั้งที่ 2"

สำหรับโครงการนี้ยังคงเปิดให้พนักงานสมาชิกหอการค้าไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 1 ปีเต็ม เพียงแจ้งรหัสโครงการ 0J 0414 เมื่อบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหอการค้าไทยในการช่วยวิกฤตโลหิตขาดแคลน  

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าให้การสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นผู้ให้ด้วยใจอาสา ทั้งการร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน การดูแลประชาชนที่รับบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลเครือข่าย สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888