อียูจัดสัมมนาส่งเสริมการส่งออก เพื่อเน้นความเป็นเลิศของอาหารสหภาพยุโรป

12 Jun 2023

ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรปในประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน ส่งเสริม เพิ่มโอกาสทางการค้า และร่วมกันหารือเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป โดยมี วินิต อธิสุข, ปรียานุช ทิพยวัฒน์ และ จิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมงาน ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์

อียูจัดสัมมนาส่งเสริมการส่งออก เพื่อเน้นความเป็นเลิศของอาหารสหภาพยุโรป

เรียงจากซ้าย

  1. คุณณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์
  2. มร.เปรโตร ซูร์เมลิส หัวหน้าแผนกการค้าและเศรษฐกิจ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
  3. คุณวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. ฯพณฯ เอกอัครราชทูต มร. เดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
  5. คุณปรียานุช ทิพยวัฒน์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6. มร.เซอร์จิโอ ปาวง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์คณะกรรมาธิการยุโรปอธิบดีการเกษตรและการพัฒนาชนบท
  7. คุณจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

.