ประกันสังคมห่วงใย แจกผ้าห่ม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา3 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2566

02 Jun 2023

ประกันสังคมห่วงใย แจกผ้าห่ม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา3 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2566 นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และนพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมทั้งทีมหัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน ประกันสังคม ให้การต้อนรับ นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามามอบของเยี่ยมไข้ ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม.พร้อมกันนี้ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 ได้รายงานข้อมูลแก่ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 เป็นโรงพยาบาลเอกชน คู่สัญญาในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ด้วยความพร้อมทั้งสถานที่ที่กว้างขวาง สะดวก สบาย

ประกันสังคมห่วงใย แจกผ้าห่ม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา3 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2566

โดยโรงพยาบาลลานนา3 ขณะนี้มีการเพิ่มศักยภาพทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาวิชา ครบครันเหมือนโรงพยาบาลลานนาแล้ว เปิดให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมทุกวัน ตั้แต่เวลา 8.00 น. ถึง 24.00 น. และสำหรับแผนกฉุกเฉิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง .ผู้มีสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 3 จะสามารถใช้สิทธิได้เหมือนๆกัน นอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาล จากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิทางการพยาบาลอื่นๆ เช่น สิทธิทางทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสิทธิการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 50 ปี ขึ้นไป ตามเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนดไว้ และขณะนี้ยังให้ร่วมเป็นโรงพยาบาลนำร่องในโครงการผ่าตัดไวภายใน 15 วัน ให้แก่ผู้ประกันตนที่ป่วย และมีความจำเป็นต้องเข้ารักษาด้วยการผ่าตัด ในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูก โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกันตนเข้ารับการผ่าตัดจากทั่วประเทศแล้วหลายราย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา

ประกันสังคมห่วงใย แจกผ้าห่ม ผู้ประกันตน รพ.ลานนา3 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2566