ไทยเครดิต เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการรายย่อย มนุษย์เงินเดือน กับหลักสูตรการเงินใหม่ทันสมัย

01 Jun 2023

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองมาตรฐานหลักสูตรใหม่ขั้นสูง ในโครงการตังค์โต จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับหลักสูตร "เตรียมตัวธุรกิจและการเงินสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย" ขั้นสูง หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และหลักสูตร "ความรู้ทางการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน" สร้างเส้นทางวางแผนการเงินส่วนบุคคลสู่ความมั่นคงในวัยเกษียณ โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าอบรมทั้งสองหลักสูตรรวมกว่า 10,000 ราย ภายในปีนี้

ไทยเครดิต เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการรายย่อย มนุษย์เงินเดือน กับหลักสูตรการเงินใหม่ทันสมัย

ทั้งนี้ธนาคารฯ ได้สร้างสรรค์หลักสูตรทางการเงินขั้นสูงต่อยอดจากขั้นพื้นฐาน ให้เป็นหลักสูตรเชิงลึกที่มีเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านการตลาด การเงิน การบัญชี และด้านภาษี โดยมีเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง โดยจะจัดอบรมกลุ่มนำร่องจำนวน 500 คน ในรูปแบบการลงพื้นที่  

สำหรับหลักสูตร "ความรู้ทางการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน" ถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินไปจนถึงหลังเกษียณ ซึ่งจะเปิดกว้างให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายของมนุษย์เงินเดือน หรือผู้มีรายได้ประจำ ตั้งเป้ามีผู้เข้าอบรม 10,000 คนในปีนี้  โดยเป็นการอบรมทั้งลงพื้นที่ และออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ค "ตังค์โต Know-how" ในรูปแบบไลฟ์สดเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถพูดคุยกับวิทยากรได้แบบเรียลไทม์

นอกจากบุคคลแล้ว องค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้และทักษะทางการเงินแก่บุคลากรขององค์กร สามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 697 5454 ซึ่งมูลนิธิไทยเครดิต จะลงพื้นที่จัดฝึกอบรม ณ หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ไทยเครดิต เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการรายย่อย มนุษย์เงินเดือน กับหลักสูตรการเงินใหม่ทันสมัย