พณจ.สมุทรสาครร่วมกับกษจ.สมุทรสาคร นำผปก.เกลือออกพบปะผู้ค้าทั่วประเทศ

27 Jul 2023

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วม กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า เกลือทะเลสมุทรสาคร นำผู้ประกอบการเกลือโดยตรง พบปะเจรจา ผู้ค้าที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยายฐานเพิ่ม หวังเสริมรายได้ให้เกษตรกรนาเกลือ

พณจ.สมุทรสาครร่วมกับกษจ.สมุทรสาคร นำผปก.เกลือออกพบปะผู้ค้าทั่วประเทศ

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเกลือทะเลสมุทรสาคร ว่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ และพัฒนาตลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาครสู่สากล จึงได้ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ขึ้น โดยการนำผู้ประกอบการเกลือทะเลสมุทรสาครตัวจริง ไปพบปะพูดคุยเจรจากับผู้ค้าที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการทั่วประเทศ

 "การพาผู้ประกอบการเกลือทะเลสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้ทำนาเกลือด้วยตนเอง ไปยังสถานที่และจังหวัดเป้าหมายเหล่านี้ ก็เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกลือ/ผู้ประกอบการสินค้าเกลือของจังหวัดสมุทรสาคร และส่งเสริมให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการเป้าหมาย มีองค์ความรู้ในการเจรจาธุรกิจและการตลาด เป็นการขยายฐานการตลาดเกลือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้เกษตรกร ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้ถึงคุณสมบัติ คุณประโยชน์ ประสิทธิภาพและการพัฒนาการผลิตเกลือที่มีคุณภาพ รวมทั้งการต่อยอดผลิตภัณฑ์เกลืออีกมากมาย" พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครกล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้ค้าที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการท่านใดที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยเจรจาผู้ประกอบการเกลือทะเลสมุทรสาคร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ ภาคตะวันออก วันที่ 3 สิงหาคม ที่โรงแรม Heaven จังหวัด ฉะเชิงเทรา  วันที่ 5 สิงหาคม ที่ร้านอาหารบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 7 สิงหาคม ที่โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ภาคใต้ วันที่ 16 สิงหาคมที่โรงแรม เดอะชิลล์ @ กระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ 18 สิงหาคมที่โรงแรม เลอ เอราวัณ จังหวัดพังงาและวันที่ 20 สิงหาคมที่โรงแรม ซีบีดี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาคเหนือ วันที่ 27 สิงหาคม ที่โรงแรมรอยัล ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 สิงหาคม ที่โรงแรมเฮือนดาหลา จังหวัดลำพูน และวันที่ 31 สิงหาคม ที่โรงแรมเอเซีย จังหวัดลำปาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7 กันยายน ที่โรงแรมเกษสิริ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9 กันยายน ที่โรงแรม บีลีฟ จังหวัดสุรินทร์ และวันที่ 11 กันยายน ที่โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์