ศศินทร์จัดเสวนาหัวข้อ "UNLOCKING" the Power of Demographic Disruptions

27 Jul 2023

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาหัวข้อ "UNLOCKING" the Power of Demographic Disruptions โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทาง "พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" ในภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างรุนแรง (Demographic Disruptions) ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต โดยมี รศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ Head of Research Unit in Finance and Sustainability in Disruption Era สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และ ศ.ดร. เกื้อ วงศ์บุญสิน นักประชากรศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา และ ผศ.ดร. ภัทเรก ศรโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศศินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ Professor Ki-Soo Eun, Director Graduate School of International Studies Seoul National University พร้อมด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟัง จัดขึ้นที่ห้อง Toemsakdi Krishnamra Hall (TK Hall) สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์

ศศินทร์จัดเสวนาหัวข้อ "UNLOCKING" the Power of Demographic Disruptions