กลับมาอีกครั้ง! กับโครงการ FedEx Career Camp เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อาชีพในฝัน

27 Jul 2023

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัท ในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF) จัดโครงการ 'เฟดเอ็กซ์ แคเรีย แคมป์' (FedEx Career Camp) ณ อาคาร AIA Training Center ช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียม ความพร้อมในการก้าวสู่สายอาชีพที่มุ่งหวัง

กลับมาอีกครั้ง! กับโครงการ FedEx Career Camp เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อาชีพในฝัน

ในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 คน จาก 12 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เมนเทอร์จาก เฟดเอ็กซ์ ได้ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง 4 วัน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเตรียมตัวต่าง ๆ การอบรมการเขียนเรซูเม่อย่างมืออาชีพ และการฝึกภาคปฏิบัติจำลอง การสัมภาษณ์งานโดยแผนกทรัพยากรบุคคลของ เฟดเอ็กซ์

"เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ FedEx Cares Global Entrepreneurship เรามุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะผู้นำ รุ่นใหม่ของประเทศ และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานถึง 11 ปี" นายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและมาเลเซีย เผย "โครงการ FedEx Career Camp เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มให้การสนับสนุนด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้เข้าใจถึงการทำงานของบริษัทต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป"

"โครงการ FedEx Career Camp ช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทาง การประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต" หนึ่งในนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว "การจำลองการสัมภาษณ์งานโดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทชั้นนำระดับโลกในครั้งนี้ ทำให้มองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาทักษะของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก"

ปัจจุบัน มีนักศึกษาจำนวนกว่า 513 คน จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมและรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพภายใต้ โครงการ FedEx Career Camp

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ทั่วโลก