กิจกรรม Love for Life ไทยประกันชีวิตรวมพลังให้โลหิต 2 ล้านซีซี

27 Jul 2023

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญ "Love for Life ไทยประกันชีวิตรวมพลังให้โลหิต 2 ล้านซีซี" โดยจัดกิจกรรมที่อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ และสำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น จ.ระนอง พร้อมมอบกระเป๋าผ้า Tote Bag สำหรับผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการขอบคุณ "ผู้ให้" อีกด้วย โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้เอาประกันภัย และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดย สามารถจัดหาปริมาณโลหิตในปี 2566 ได้เกินกว่าเป้าหมาย มียอดบริจาคโลหิตถึง 4,583,250 ซีซี

กิจกรรม Love for Life ไทยประกันชีวิตรวมพลังให้โลหิต 2 ล้านซีซี