ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 500,000 บาท สนับสนุนจัดซื้อวีลแชร์ ส่งมอบให้แก่ผู้พิการ-ผู้สูงอายุที่ขาดทุนทรัพย์ 'เพื่อนคู่คิด' เติมพลังน้ำใจ เพิ่มรอยยิ้มให้สังคมไทย

26 Jul 2023

มอบวีลแชร์ - นางสาวเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการใหญ่ และ นายทวีศักดิ์ เอี่ยมชื่นมงคล ผู้จัดการสาขาสุนทรโกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้แทนธนาคาร ในฐานะ 'เพื่อนคู่คิด' มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท สนับสนุน "โครงการบริจาควีลแชร์ เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการที่ขาดทุนทรัพย์" แก่สถานีวิทยุ จส.100 สำหรับจัดซื้อและส่งมอบ 'รถวีลแชร์' ตัวช่วยจำเป็นสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อช่วยลดข้อจำกัด เพิ่มโอกาสให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือร่วมกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น โดยมี นางสาวอัจฉรา บัวสมบูรณ์ ที่ปรึกษาประธานบริหาร และนายกษิดิส เอี้ยพิน ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้รับมอบ ที่บริษัท แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด พระราม 4

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 500,000 บาท สนับสนุนจัดซื้อวีลแชร์ ส่งมอบให้แก่ผู้พิการ-ผู้สูงอายุที่ขาดทุนทรัพย์ 'เพื่อนคู่คิด' เติมพลังน้ำใจ เพิ่มรอยยิ้มให้สังคมไทย

ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมสนับสนุนสถานีวิทยุ จส.100 ดำเนิน "โครงการบริจาควีลแชร์ เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการที่ขาดทุนทรัพย์" ตั้งแต่ปี 2562 โดยโครงการนี้ได้ส่งมอบวีลแชร์ไปแล้ว รวมจำนวน 3,860 คัน ผ่านเครือข่ายของสาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมทบทุนโครงการดังกล่าว สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 101-3-47990-0 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โครงการบริจาควีลแชร์ ร่วมกับ จส.100" หรือบริจาคด้วยตัวเองที่ สถานีวิทยุ จส.100 เลขที่ 1400 ชั้น 5 อาคารตึกไทย ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1137 ตลอด 24 ชั่วโมง