"ภก. ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล และดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน "ปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน"

26 Jul 2023

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ภก. ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล และดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท NTSC ได้ทำการบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน "ปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน" รับมอบโดยนางกนกวรรณ ธนปิยานนท์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกณ ศิริราชมูลนิธิ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

"ภก. ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล และดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน "ปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน"