ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญสถานทูตรับฟังศักยภาพและโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทย

18 Jul 2023

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับเอกอัครราชทูต ทูตพาณิชย์ ทูตการค้าและเจ้าหน้าที่การทูต จากสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย 23 ประเทศ ในโอกาสเข้าร่วมงาน "Embassies @ SET" โดยการให้ข้อมูลศักยภาพและโอกาสการลงทุนของตลาดทุนไทยแก่คณะทูตจากประเทศต่าง ๆ ในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ลงทุนต่างประเทศผ่านคณะทูตประจำประเทศไทย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนต่างประเทศ ขณะเดียวกันเป็นการรับฟังมุมมองความสนใจลงทุนในประเทศไทยของต่างชาติอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญสถานทูตรับฟังศักยภาพและโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทย